04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אוניברסיטת חיפה - רשות המחקר

ה ז מ נ ה

יום עיון בנושא:

"האם מטפלים בזכויות המטפלים?"

 

יום רביעי, כ' באדר תשע"ה 11.3.15- במרכז הקונגרסים, רח' קדושי יאסי, חיפה

תוכנית: 

 

08.30 – 09.00          התכנסות, הרשמה, כיבוד קל.

 

09.00 – 09.30         פתיחה וברכות  

 

09.30 – 10.00          "האם מטפלים בזכויות המטפלים?" פרופ' אמנון כרמי, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה,

                                 אוניברסיטת חיפה

10.00 – 10.30          "שחיקת המטפלים ומניעתה, כסוגיה אתית מקצועית"- פרופ' גבי שפלר, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי, מנהל מרכז פרויד, ראש מגמה לפסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית ירושלים, פסיכולוג ראשי בבי"ח הרצוג, מנהל אקדמי של תחום אתיקה בפסיכולוגיה במרכז לאתיקה במשכנות שאננים בירושלים.

 

         10.30 – 11.00          "האם נחוץ חוק זכויות המטפל?" פרופ' יונתן הלוי – מנהל בי"ח שערי צדק, ירושלים.

         11.00 – 11.30           "אקלים בטיחות חולים והשפעתו על טעויות רפואיות יומית" - פרופ' דב זהר, הפקולטה  להנדסה תעשיה וניהול, טכניון.

         11.30 – 12.00          "הצעת חוק "הגנה על מטפל"- ח"כ שמעון סולומון.

 

         12.00 – 12.30          ה פ ס ק ה

         12.30 – 14.00             מושבים מקבילים: מה ראוי לכלול בחוק זכויות המטפלים?

 

 

מושב אנשי מקצוע ממסדיים

מנחה: פרופ' נילי טבק- ראש ביה"ס למקצועות הבריאות, אוניברסיטת ת"א. ראש יחידת האתיקה צד מזרחי, אוניברסיטת ת"א. ראש המח' לסיעוד, משפט ואתיקה במרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה,

אוניברסיטת חיפה.

מושב הגנה על זכויות הרופאים

 מנחה: פרופ' שי לין, דיקן הפקולטה

             למדעי הרווחה והבריאות,

             אוניברסיטת חיפה

מושב מתנדבים

 מנחה: פרופ' אלכסנדר גרינשפון –

            מנהל המרכז לבריאות הנפש

             שער מנשה

12.30-13.00

"מי מטפל במטפל שהוטרד מינית ע"י חולה?" -ד"ר איליה קגן:מרצה בחוג סיעוד. ראש תכנית לימודי המשך בסיעוד, אוניברסיטת ת"א.

 

"תפקיד הלשכה לאתיקה בהגנה עלהרופאים המטפלים" - ד"ר תמי קרני,

יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית

"הגנה על מתנדבים"

  דוד קורן - מנכ"ל עמותת ער"ן

13.00-13.30

"כפל נאמנות של אחות פסיכיאטרית?" דור בר-נוי:מפקחת קלינית, ביה"ח "שער-מנשה".

 

"חוק זכויות המטפל – האמנם?"

 עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות   

 הרפואית

"שחיקת מתנדבים באסונות גדולים"

 יהודה משי זהב – יו"ר זק"א

13.30 – 14.00

"התמודדות המטפל עם החולה הנוטה  למות"- ד"ר דורית רובינשטיין,  אחות אחראית בקרה בגריאטריה,  משרד הבריאות.

 

 "האם בית החולים הוא רק מקום עבודה עבור הרופאים?" ד"ר נמרוד רחמימוב, יו"ר ארגון רופאי המדינה.

 

"נציגי ארגון מתנדבים בתקיפה מינית"

 אורית סוליציאנו – מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית

 

 

      14.00 – 14.30                מושב מסכם-דווח ראשי המושבים המקבילים וסיכום

                                                          פרופ' א. גרינשפון, פרופ' נילי טבק, פרופ' שי לין

 

דמי השתתפות 150 ₪

 

הריני להודיעכם על השתתפותי במפגש הנ'ל של המועדון
נא להעתיק מלמעלה

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל