04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יום עיון בנושא:
"היבטים משפטיים ואתיים בגיל השלישי  בתחום הסיעוד"
 
יום חמישי, כ"ב באייר תשע"ד 22.5.14 - במרכז הקונגרסים, רח' קדושי יאסי, חיפה
תוכנית:  
 
08.15 – 08.45          התכנסות, הרשמה, כיבוד קל.
 
08.45 – 09.00          ברכות –

  • פרופ' אמנון כרמי, יו"ר המרכז
  • פרופ' נילי טבק, ראש ביה"ס למקצועות הבריאות, אוניברסיטת תל אביב, ראש יחידת האתיקה האוניברסיטאית, זוכת מרצי ה-"100" באוניברסיטה וראש המחלקה לסיעוד, משפט ואתיקה, המרכז הבינלאומי לבריאות,  משפט ואתיקה.

                                 
09.00 – 09.30         הצגת מקרה – "מיסוד הזקן" - השחקן אמיר ירושלמי.
                               
0930 – 09.50         דיון עם הקהל –
דר' דורית רובינשטיין, אגף הגריאטריה במשרד הבריאות.
 
09.50 – 10.10       "מיסוד בכפיה והחוק"    
                              דר' מיקי שינדלר – עמותת יד ריבה סיוע משפטי לקשיש, יד שרה, בי"ס לעבודה סוציאלית
                                                             אוניברסיטת בר  אילן.
 
10.10 – 10.30        " הקונפליקט בין רצון הזקן אל מול רצון המשפחה"
                               דר' אירית אוחנה, ראש תכנית השלמה לתואר ראשון בסיעוד, המכללה האקדמית לישראל בר"ג,
                               RNPh.DCase Management לגיל השלישי.
 
10.30 -  10.50        ה פ ס ק ה                
 
10.50 – 11.10        "מודרניזציה ומסירות ילדים להורים קשישים בחברה הערבית בישראל"
                                דר' רביע חלאילה, ראש החוג לסיעוד, מכללה האקדמית צפת. 
 
11.10 – 11.30          "היבטים אתיים בסוגיית התעמרות בקשישים במוסדות"
                                דר' מירב בן נתן, מנהלת בי"ס לאחיות ע"ש טד מתיוס, הלל יפה, חדרה, החוג לסיעוד אוניברסיטת ת"א.
 
11.30 – 12.00          הצגת מקרה – "התמודדות משפחה עם החלטות סוף החיים" - השחקן אמיר ירושלמי.
 
12.00 – 12.30          דיון עם הקהל,
דר' דורית רובינשטיין, אגף הגריאטריה במשרד הבריאות.
 
12.30 – 13.00          ארוחת צהרים.
 
13.00 – 13.20          "דילמות אתיות של סוף החיים"
                                ד"ר יורם מערבי, המערך לשיקום וגריאטריה המרכזים הרפואיים הדסה- האוניברסיטה העברית .
 
13.20 – 13.40          "סוגיות אתיות בהזנת הזקן בסוף החיים"
                                דר' אביבה אבן זהב, מרכז אלצהיימר.
 
13.40 – 14.00          "קדושת החיים אל מול איכות חיים בעיני ההלכה"
                                הרב צבי פורת , רב פוסק, ויועץ הלכתי, הר נוף ביה"ח אלי"ן, ירושלים
 
14.00 – 14.50          פנל – "הזכות לחיות ולמות בכבוד בזקנה – ממשקים של הפרט עם המשפחה והחברה"
                                ניהול הפנל – צפי הלל דיאמנט, מנהלת הסיעוד בבי"ח אלין - בהשתתפות כל המרצים ביום העיון.
 
 
 
 
 

 
 
 
דמי השתתפות 150 ₪ 
 
טופס הרשמה ליום עיון
 
 
הודעה על השתתפות ביום עיון
 
 
לכבוד
המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה,
אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838.
 
טלפון 04-8288936 – רק בימי א' וד' בין השעות 08.00 – 11.00.
פקס 04-8288937
 
 
דו"אל:       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
א.ג.נ.
 
הריני להודיעכם על השתתפותי ביום העיון בנושא:
 
 
"היבטים משפטיים ואתיים בגיל השלישי "
בתחום הסיעוד
יום חמישי, כ"ב באייר תשע"ד 22.5.14
במרכז הקונגרסים, רח' קדושי יאסי, חיפה
 
 
מצ"ב המחאתי ע"ס 150 ₪ לפקודת אוניברסיטת חיפה

 

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל