04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יום עיון בנושא

"נפגעות טראומה מינית: אבחון, טיפול, מניעה והגנה משפטית"

יום שני, י"א סיון תשע"ז 5.6.2017

במרכז הקונגרסים, רח' קדושי יאסי, חיפה

יו"ר: ד"ר עידית שלו, פסיכולוגית שיקומית וחברתית, המחלקה לחינוך ומרכז זלוטובסקי לחקר המח, אוניברסיטת בן גוריו

תוכנית:

09.2009.00 התכנסות, הרשמה, כיבוד קל.

09.3009.20 פתיחה וברכות.

10.0009.30 "מעמדה המורכב של הטראומה המורכבת: תיאוריה, קליניקה ומדע", ד"ר דני חורש, מרצה בכיר וראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית של הילד, אוניברסיטת בר-אילן, חבר סגל נלווה במח' לפסיכיאטריה, בי"ס לרפואה של NYU.

10.3010.00 "נוירוביולוגיה של מודולציה ריגשית של יצירת זיכרון, רלוונטיות להפרעת דחק פוסט טראומטית," פרופ' גל ריכטר לוין, החוג לפסיכולוגיה וחוג סגול לנוירוביולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

11.30" 11.00נפגעות עבירות מין, המשפט הפלילי והטיפול הנפשי", עו"ד טלי איזנברג, מייצגת נפגעות/י עבירה.

 

11.30" 11.00שיפוט קהילתי - בין טובת הנפגעת לטובת הציבור", יהודית שילת, מנהלת פורום תקנה.

12.0011.30 ה פ ס ק ה – ארוחה קלה.

12.30" 12.00דילמות בטיפול בנפגעות טראומה מינית: דיסוציאציה, אחריות חברתית ותיקון", ד"ר ענת גור, עו"ס, פסיכותרפיסטית, מנהלת מרכז חכמת נשים, ראשת התכנית לטיפול בפגיעות מיניות של אוניברסיטת בר-אילן.

13.0012.30 "פיתוי ניצול הכוח במקצועות הטיפוליים", ד"ר גבריאל וייל, פסיכולוג קליני וחינוכי, לשעבר הפסיכולוג הראשי במרכז לבריאות הנפש של משרד הבריאות בבאר שבע, שותף בספרים על אתיקה מקצועית.

13.30 13.00"הטרדה מינית - אתיקה נגד אסתטיקה ,"עו"ד אופיר צומן, מחבר הספר "הטרדה מינית-מניעה וטיפול", יו"ר הפורום המקצועי למניעת הטרדה מינית בארגונים ומרצה לאתיקה באוניברסיטת בן גוריון.

14.00 13.30"סביבה מוגנת – תרבות ארגונית ,"מיכל גולדן, רכזת תחום מניעת הטרדה מינית, מח' חינוך והסברה, מרכז סיוע חיפה והצפון.

 

14.00              סיכום.

 

התשלום מראש בהמחאה לפקודת "אוניברסיטת חיפה" ע"ס 150 ש"ח

 

נא לאשר השתתפות:

המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה, אוניברסיטת חיפה, חיפה 3498838.

טלפון - 04-8288936, פקס - 04-8288937. ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי.

דו"אל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או להירשם בטופס:

 

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל