04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הנהלת המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה

 – בראשות השופט (בדימוס) פרופ' אמנון כרמי –

 

מתכבדת להזמינך להרצאה במועדון המקצועי-חברתי

 

שתיערך ביום שלישי 24.2.15,  ה' אדר תשע"ה  בשעה 20:00,

במרכז הקונגרסים רח' קדושי יאסי, חיפה, אולם "גפן"

 

התכנית:   20.00 – 20.30      מפגש חברים – כיבוד קל.

20.30 – 22.00       הרצאה ודיון.

 הנושא:  "מוות במרשם רופא"

המרצה:  ד"ר נעמה כרמי , Ph.D.,

§         חברה כנציגת ציבור בנשיאות ובמליאת מועצת העיתונות (-2011)

§         חברה במועצה הציבורית להגנת הפרטיות (-2008)

§         חברה בוועדה הלאומית למדעי החברה (2002-2005)

§         חברה בוועדת אתיקה להפצת מידע כלכלי באינטרנט (מטעם הרשות לניירות ערך),   (2003-2005)

§         יו"ר האגודה לזכויות האזרח בישראל (2001-2002)

§         חברת הנהלת האגודה לזכויות האזרח בישראל (1999-2002)

§        פרסומים רבים בארץ ובחו"ל.

 

נשמח לראותך!!

נתמך חלקית ע"י חב' רוש פרמצבטיקה בע"מ

לגמלאי הר"י דמי הכניסה למפגש ישולמו ע"י הר"י

 

הריני להודיעכם על השתתפותי במפגש הנ'ל של המועדון
נא להעתיק מלמעלה

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל