04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הנהלת המרכז הבינלאומי לבריאות משפט ואתיקה
 – בראשות השופט (בדימוס) פרופ' אמנון כרמי –
 
מתכבדת להזמינך להרצאה במועדון המקצועי-חברתי
 
שתיערך ביום שלישי 13.1.15,  כ"ב בטבת תשע"ה  בשעה 20:00,
במרכז הקונגרסים רח' קדושי יאסי, חיפה, אולם "גפן"
 
 
 
התכנית:                                   20.00 – 20.30      מפגש חברים – כיבוד קל.
20.30 – 22.00       הרצאה ודיון.
 
 
 
                                    הנושא:  "ניסויים בבעלי חיים: למה וכמה? "
 
 
 
המרצה:                        פרופ' ג'ון פינברג ,  פרופ' אמריטוס, הפקולטה לרפואה, טכניון.
                                                                      יו"ר הפורום הבין-אוניברסיטאי למחקר הביו-רפואי בישראל.
 
 
 
נשמח לראותך!!
 
 
נתמך חלקית ע"י

חב' רוש פרמצבטיקה בע"מ

עלות כל מפגש הינה 35 ש"ח למשתתף 
 

הריני להודיעכם על השתתפותי במפגש הנ'ל של המועדון
נא להעתיק מלמעלה

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל