04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בראשות גב' מרים פלד.
המחלקה יוזמת, מארגנת, מנהלת ומקיימת מידי שנה וימי עיון ארציים וכנס בינלאומי אחד.
המחלקה עורכת השתלמויות וסמינרים בנושאי בריאות, משפט ואתיקה עבור אוכלוסיות מטפלים – לרבות רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים,אחיות, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, תזונאים ועבור הציבור הרחב.

בראשות עו"ד ד"ר אורן אסמן. בצוות המנהל מומחים שונים בתחום הפסיכיאטריה והמשפט. המחלקה עורכת ימי עיון וכנסים בתחום בריאות הנפש, הטיפול בחולי הנפש, שילובם בקהילה ומעמדם המשפטי. פעילות זאת נערכת בשיתוף עם בתי חולים שונים. במסגרת המחלקה הוקם פורום המגבש הצעות לשינוי בחוק הטיפול בחולי הנפש וחוג לדיון בפסיכיאטריה פורנזית.

בראשות פרופ' משה זכי, פסיכולוגים בכירים בפרקטיקה ובמחקר ומומחים בתחום המשפט והאתיקה. המחלקה עורכת ימי עיון, השתלמויות, כנסים והדרכות לפסיכולוגים ומשפטים בתחום הקשר בין פסיכולוגיה, משפט ואתיקה וכן מוציאה לאור ספרות מקצועית בנושא. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה מקצועי עם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל ועם הפסיכולוגית הראשית במשרד הבריאות.

בראשות פרופ' דניאלה קידר. היחידה עורכת קורסים, השתלמויות, הדרכות, ומחקרים בתחום האינטליגנציה הרגשית. שימוש באינטליגנציה רגשית –הקשר בין מוח, רגש והתנהגות.
הקורסים מיועדים לאנשי חינוך, אחיות, רופאים, מטפלים, עורכי דין, אנשי עסקים ולקהל הרחב.

בראשות ד"ר אפרת ברון-הרלב.

בראשות פרופ' נילי טבק עם צוות אחיות בכירות ואחיות בעלות תואר במשפטים. מטרות המחלקה: קידום חוק האחיות והאחים בישראל, פרסום חוברת בנושאי משפט וסיעוד, כנסים וסדנאות.

בראשות ד"ר ליאורה ויינבך.

המחלקה הוקמה במטרה לקדם את פעילותן של ועדות אתיקה במערכת הבריאות בארץ ולסייע בהפיכתן לכלי מתפקד ומועיל. המחלקה, בראשות עו"ד נעמה ויצ'נר, פועלת לעידוד מפגשים בין מומחים שונים העוסקים בתחום היעוץ האתי וחברי ועדות אתיקה, הקמת פורום אינטרנט לדיון בדילמות אתיות והכשרת חברי הוועדות בנושאים הקשורים בהיבטים האתיים והחוקיים של תפקיד.

בראשות ד"ר כרמל שלו מהפקולטה למשפטים של אוניברסיטת ת"א ואוניברסיטת חיפה. המחלקה עוסקת במכלול ההיבטים החברתיים של רפואת הפריון וההולדה בישראל, לרבות ההיבטים התרבותיים, הפוליטיים, הכלכליים, המשפטיים והאתיים. הוקמה במטרה להיות פורום אקדמי בין תחומי לשיח ומחקר על נושאים הקשורים לטכנולוגיות רפואיות של פריון והולדה ועל הממשק בין מדע וטכנולוגיה לחברה.

בראשות גב' אירית פורז.

בישראל וברחבי העולם, נולדים מידי שנה תינוקות רבים בעלי סימני מין זכריים ונקביים כאחד, אשר מבחינה ביולוגית אינם זכרים ואינן נקבות באופן מובהק – תופעה זו, הנובעת ממגוון גורמים ותסמונות, מכונה בשם הגג "אינטר סקסואליות". ברוב החברות המודרניות קיומה של האינטרסקסואליות מושתק ורבים כלל אינם יודעים על קיומה. דרכה של החברה המערבית המודרנית להתמודד עם אתגר האינטרסקס היא לנתח אנשים אינטרסקס זמן קצר לאחר לידתם כדי לשייך אותם לאחד משני המגדרים המקובלים בחברה. ההנחה היא שהניתוח "מעלים" בהצלחה את קיומם של אנשים אינטרסקס ולפיכך מהווה פתרון ראוי ל"בעיה". למעשה, ישנם ספקות רבים בדבר נחיצותו הרפואית של הניתוח, יעילותו והמניעים החברתיים העומדים מאחריו, וכן בדבר מעמדם של ההורים בקבלת החלטה מעין זו עבור ילדיהם.פרויקט האינטרסקס, אשר הוקם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בשיתוף עם המרכז לבריאות, משפט ואתיקה, שם לו למטרה לקדם את הדיון בתופעת האינטרסקס ולהשפיע על התנהלות הציבור, הכללי כמו גם המקצועי, מול ילדי ואנשי האינטרסקס.

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל