04-8288936 | 04-8288937 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

בשנת 1996 הקים סנאט אוניברסיטת חיפה- בפקולטה למשפטים וברשות המחקר – את המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה (להלן "המרכז"). המרכז הינו המוסד המדעי הגדול מסוגו בארץ ונמנה על אחד מחמשת המוסדות המובילים מסוגו בעולם. במרכז פועלים כשלושים ממלאי תפקידים ובפעילויותיו השונות, בארץ ובעולם, מעורבים למעלה ממאתיים אנשים נוספים. פעילויות המרכז נעשות בשיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים, לרבות: אונסקו, ארגון הבריאות העולמי, הארגון הרפואי העולמי, הארגון הפסיכיאטרי העולמי, הארגון העולמי למשפט רפואי והארגון העולמי לחינוך רפואי.

פרופ' אמנון כרמי, ראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה.

ד"ר יורם בלשר, סגן ראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה.

פרופ' שי לין, סגן ראש המרכז הבינלאומי לבריאות, משפט ואתיקה.

הרצאות במועדון חברתי/מקצועי

כנסים וימי עיון בארץ ובחו"ל